Zberné miesto

V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a na základe zmluvného členstva v organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) - SLOVMAS, a.s. zabezpečujeme zberné miesto opotrebovaných pneumatík na adrese:

MPS Autoservis spol. s r.o.

A. Bernoláka 2042/14

022 01 Čadca

Zberné miesto:

Čadca-Horelica 108